free english exercises

Los adjetivos- ejercicios de gramática. Ejercicios de gramática sobre los adjetivos en español. Spanish adjectives exercises

Adjetivos - ejercicios

happy.gif     sad.gif
 
tall.gif   short.gif
 
big.gif   small.gif
 
fat.gif   thin.gif
 
beautiful.gif   ugly.gif
 
good.gif   bad.gif
 

Más ejercicios de adjetivos

 

 

 

 

imágenes de openclipart.org

 

ÍNDICE / Contacto / privacidad